Ultraljudsundersökning av urinblåsan

Om gynekologi och behandlingar rörande problem i underlivet, hos både kvinnor och män, varit ett tämligen tabubelagt ämne är det ingenting mot det tabu som länge vilat över ämnena inkontinens och urinstämma. Att inte kunna tömma urinblåsan, eller att ha problem med en läckande urinblåsa, har länge betraktats som något synnerligen skamfullt och inget som berättades för någon förrän problemen blivit mycket allvarliga.

Urinstämma, alltså svårigheter att tömma urinblåsan, är ett problem som främst drabbar äldre män i samband med prostataförstoring. Men detta kan även drabba kvinnor, ofta som ett resultat av neurologiska skador. När blåsan gång på gång överfylls avtar med tiden dess förmåga att tömma sig helt och hållet. Jämför med en ballong som blåses upp till bristningsgränsen gång på gång. Elasticiteten avtar helt enkelt. Detta leder i sin tur till att urin blir stående i urinblåsan även efter ett toalettbesök. Dessa problem uppdagas inte alltid förrän patienten antingen söker på akut buksmärta och problem med urintömningen. Eller, när patienten drabbats av upprepade urinvägsinfektioner orsakade av att bakterier växer till i urinen som står kvar i blåsan.

Tidigare användes så kallade tappningskatetrar och RIK-metoden (Ren Intermittent Kateterisering) för att avgöra om urin stod kvar i blåsan efter toalettbesök. Kateterisering upplevs av många patienter som mycket obehagligt och är ett allvarligt ingrepp i patientens integritet, framför allt bland de patienter som har nedsatt verklighetsuppfattning på grund av exempelvis demens.

Ett bärbart ultraljud som U-lite kan då lätt tas med in i patientrummet och användas för ultraljudsundersökning av urinblåsan efter ett toalettbesök. Denna undersökning går snabbt och eftersom bara buken undersöks upplevs den inte heller som ett lika stort ingrepp i integriteten. Med ultraljudet tar det sedan bara någon minut innan undersökningen är klar och därefter kan man ta ställning till om behandling behövs eller inte. Den snabba undersökningen är även viktig för de patienter som kommer in akut på grund av magsmärtor. Då kan ansvarig läkare eller sjuksköterska på bara några ögonblick avskriva, eller bekräfta, problem med urinblåsan och därefter antingen gå vidare med annan undersökning och behandling.